Právní ochrana D.A.S. je připravena chránit pojištěného člena AES při výkonu činnosti energetického specialisty ve dvou oblastech právních sporů:

 

 1. Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení
  Například:
  • SEI zahájí řízení pro podezření z neúmyslného zanedbání povinností
 2. Nároky na náhradu újmy
  Například:
  • Uplatňování nároku na majetkovou újmu (ušlý zisk) v důsledku nesprávného úředního rozhodnutí
  • Cizím zaviněním utrpíte újmu na zdraví při výkonu pojištěné činnosti

Vybrat lze ze dvou variant pojištění 

A) Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení

B) Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení  + Nároky na náhradu újmy

 

 

K dispozici je pojišťovací makléř, aby poskytl radu při optimálním výběru pojištění a také asistenci při vyřizování případných pojistných událostí.  

 

 

Tento stránka má pouze informativní charakter. Rozhodující je rozsah pojištění sjednaný pojistnou smlouvou, smluvní ujednání a pojistné podmínky.

Asociace inspektorů nemovitostí
Atelier Jůna s.r.o.
ATREA s.r.o.
CEVRE Consultants s.r.o.
DEKPROJEKT s.r.o.
ECOTEN s.r.o.
EnergySim s.r.o.
GrexEnergia s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.